Cảm ơn


Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) xin chân thành cảm ơn các tổ chức, cá nhân sau đây đã tài trợ và giúp đỡ chúng tôi trong công tác bảo vệ các loài động vật hoang dã tại Việt Nam.

 

Các nhà tài trợ 

 

 

FOUR PAWS -Logo World Animal Protection - logo


Oak-New-logo-color.png
 logo-1
IRF logo 2C hz1 RZ_Logo_ZooBerlin_gruen_4c.jpg


rhinoese foundation

logoAwelyTextemarron RVB
 
minara-foundation-logo
 cruelty-free

 


Các đối tác 

 

Netco Platinum logo Victoria Logo FA
Sofitel BHD CINEPLEX-01 LotteMartLogo
ClubM-logo logo VTVCab RailTV
Logo VTC No Slogan-01
 Logo THAV-01
 ss con dao bottom flag logo

     

 

 

 Các cá nhân

Xin được chân thành cảm ơn những cá nhân sau đây đã giúp đỡ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên trong thời gian qua:

Cố Giáo sư Võ Quý
Ông Nguyễn Đình Xuân
Tiễn sĩ Nguyễn Cử
Michael và Verna Kennedy
Jake Brunner
Dave Eastham
Chris Gee
Mike Appleton

 

 

 

Chương trình hội viên

Thư viện ảnh hoạt động

Ấn phẩm Rừng Xanh