Hãy bảo vệ các loài gấu của Việt Nam trước khi quá muộn!

 

Năm sản xuất:2006
Tài trợ và hợp tác sản xuất: WSPA
Mô tả: Hãy cùng nhau lên tiếng bảo vệ loài gấu Việt Nam trước nguy cơ tuyệt chủng