NSND Lan Hương vào vai "mẹ chồng khó tính" để bảo vệ hổ

 

Năm ra mắt: 2019
Tài trợ và hợp tác sản xuất: tổ chức IFAW và US Fish & Wildlife Service
Mô tả: "Mẹ chồng" Lan Hương bị nhà gái từ chối hôn lễ do tặng cao hổ cho ông bà thông gia.