Mật gấu không phải là thần dược

 

 

Năm ra mắt: 2018
Tài trợ và hợp tác sản xuất: tổ chức World Animal Protection
Mô tả: Người cha thấy con gái chơi trò hút mật gấu đã nói với con mật gấu không phải thần dược và không nên sử dụng mật gấu.