Nghệ sĩ Trung Anh kêu gọi không tiêu thụ và sử dụng mật gấu

 

Năm ra mắt: 2016
Tài trợ và hợp tác sản xuất: tổ chức World Animal Protection
Mô tả: Nghệ sĩ Trung Anh kêu gọi không tiêu thụ và sử dụng mật gấu vì đây là phương thuốc đã lỗi thời, "người thành đạt và hiện đại không còn sử dụng mật gấu nữa".