Tê giác Nam Phi và mối liên hệ với Việt Nam

Năm sản xuất: 2013
Tài trợ và hợp tác sản xuất: tổ chức Save the Rhino International và RhiNOremedy
Mô tả: Sử dụng kỹ thuật hoạt họa, mỗi cảnh trong đoạn phim đã tái hiện chuỗi mắt xích trong đường dây buôn bán sừng tê giác xuyên quốc gia. Tê giác trong tự nhiên ở Nam Phi bị các thợ săn giết để lấy sừng bán cho những kẻ buôn lậu và từ đó những chiếc sừng này sẽ được vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ.