Thông điệp truyền thông bảo vệ Gấu (Lương Y Vũ Quốc Trung)

Thông điệp được gửi tới từ Lương Y Đa Khoa Vũ Quốc Trung : "Hãy nói không với mật gấu", bới mật gấu không những không giúp cho bệnh tật thuyên giảm mà còn có thể gây hại cho cơ thể con người.