Bắt giữ vụ vận chuyển 3 con gấu ngựa tại Quảng Ninh