Rùa núi vàng

ruanuivangdaidien

 

Tên tiếng Anh
Elongated tortoise


Tên khoa học
Indotestudo elongata


Đặc điểm nhận dạng
Mai thuôn dài, có màu vàng và thường có các đốm đen ở mỗi tấm mai. Vài cá thể có mai hơi đen với viền màu nâu nhạt ở mỗi tấm mai. Đầu màu vàng thẫm. Yếm màu vàng với các đốm đen.ruanuivang


So sánh đặc điểm với loài rùa nước ngọt khác

Mức độ bảo vệ
Nghị định 32/2006/NĐ-CP: Nhóm IIB


Mức độ bảo tồn

Sách đỏ IUCN: Nguy cấp (EN)

Sách đỏ Việt Nam: Nguy cấp (EN)Vi phạm thường gặp
Rùa núi vàng thường bị buôn bán trên internet, ở chợ, cửa hàng thú cảnh hoặc bị bán rong để làm vật nuôi.

Thông báo vi phạm