Rùa ba gờ

ruabagodaidien

 

Tên tiếng Anh
Malayan snail-eating turtle


Tên khoa học
Malayemys subtrijuga


Đặc điểm nhận dạng
Mai màu sẫm có ba gờ rõ ràng, đầu khá lớn, có những sọc màu trắng sữa xung quanh mắt. Yếm cứng, màu vàng có những đốm đen khá lớn. Có 3 gờ trên lưng rất rõ ràng.

 

ruabago


Mức độ bảo vệ

Công ước CITES: Phụ lục II

Mức độ bảo tồn

Sách đỏ IUCN: Sắp nguy cấp (VU)

Sách đỏ Việt Nam: Sắp nguy cấp (VU)


Vi phạm thường gặp
Rùa ba gờ thường bị buôn bán để làm thức ăn ở các chợ hoặc bị bán rong ở các tỉnh phía Nam như Tp Hồ Chí Minh. Ở các chợ miền Bắc, ít thấy các vi phạm liên quan đến loài rùa này.

Thông báo vi phạm