Don


Tên tiếng Anh
Brush tailed porcupine


Tên khoa học
Atherurus macrourus


Đặc điểm nhận dạng
Don (nhím đuôi chổi) có mình nhỏ nhưng đuôi dài. Bộ lông cứng của chúng ngắn hơn và nhỏ hơn so với nhím thường. Đuôi có một đoạn không có lông (khác với nhím).

 So sánh với nhím

Mức độ bảo vệ
Bảo vệ trong Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng

 

Mức độ bảo tồn
Sách đỏ IUCN: Ít quan tâm (LC)


Vi phạm thường gặp
Don thường bị buôn bán và tiêu thụ để làm thức ăn. Dạ dầy don cũng bị lấy để làm thuốc hoặc ngâm rượu.

Thông báo vi phạm