Vượn đen má vàng

 

Tên tiếng Anh
Yellow-cheeked gibbon

 

Tên khoa học
Nomascus gabriellae


Đặc điểm nhận dạng
Vượn cái và vượn non có màu nâu vàng, hoặc xám vàng. Vượn đực trưởng thành có lông toàn thân màu đen với hai má màu vàng. Loài này tương đối giống với vượn đen má trắng, chỉ khác màu sắc lông trên hai má.


So sánh với các loài vượn khác

Mức độ bảo vệ 
Nghị định 32/2006/NĐ-CP: nhóm IB

 

Mức độ bảo tồn

Sách đỏ IUCN: Nguy cấp (EN)
Sách đỏ Việt Nam: Nguy cấp (EN)

Vi phạm thường gặp
Vượn đen má vàng thường bị nuôi làm cảnh ở nhà riêng, nhà hàng, khách sạn hoặc các cơ sở kinh doanh khác.

Thông báo vi phạm