Khỉ vàng

 

Tên tiếng Anh
Rhesus macaque


Tên khoa học
Macaca mulatta

Đặc điểm nhận dạng
Khỉ vàng có thân màu nâu, phần mông, hai bên hông và đùi màu nâu đỏ.So sánh với các loài khỉ khác


Mức độ bảo vệ
Nghị định 32/2006/NĐ-CP: Nhóm IIB

 

Mức độ bảo tồn
Sách đỏ IUCN: Ít quan tâm (LC)
Sách đỏ Việt Nam: Ít rủi ro (LR)

Vi phạm thường gặp
Khỉ vàng thường được nuôi làm cảnh ở nhà riêng, nhà hàng, khách sạn hoặc các cơ sở kinh doanh khác.

Thông báo vi phạm