Khỉ

Đặc điểm chung

Việt Nam có 5 loài khỉ. Hầu hết các loài khỉ của Việt Nam đều có đuôi. Độ dài đuôi tùy thuộc vào từng loài. Khỉ có tứ chi dài tương đối bằng nhau. Khỉ mốc không được liệt kê ở đây.

 

Khỉ đuôi dài

Đọc thêm...

 

Khỉ đuôi lợn

Đọc thêm...

 
 

Khỉ vàng

Đọc thêm...

 

Khỉ mặt đỏ

 

Đọc thêm...