Cầy vòi đốm

 

Tên tiếng Anh
Common palm civet


Tên khoa học

Paradoxurus hermaphroditus

Đặc điểm nhận dạng
Đặc điểm dễ phân biệt nhất của cầy vòi đốm là có một mặt nạ lông màu trắng chạy ngang qua trán. Mình của chúng có màu xám hoặc nâu nhạt với nhiều đốm đen. Trên lưng, các đốm đen tạo thành 3 đường thẳng song song không theo quy tắc.So sánh với loài cầy khác


Mức độ bảo vệ

Công ước CITIES: Phụ lục III

Được bảo vệ trong Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng

 

Mức độ bảo tồn

Sách đỏ IUCN: Ít quan tâm (LC)

 

Vi phạm thường gặp
Cầy vòi đốm thường bị buôn bán làm thức ăn ở các nhà hàng.

Thông báo vi phạm