Cầy giông

 

 

Tên tiếng Anh
Large Indian Civet


Tên khoa học

Viverra zibetha

 

Đặc điểm nhận dạng

Cầy giông thường có lông màu nâu, xám nhạt. Toàn thân rải rác những đốm màu đen. Ở phía cổ có 3 dải lông màu đen và 2 dải lông màu trắng. Cầy giông có sọc đen chạy dài từ đầu tới hết chiều dài cơ thể. Ở đuôi có các khoanh màu đen trắng xen kẽ.


So sánh với các loài cầy khác


Mức độ bảo vệ

Công ước CITES: Phụ lục III

Nghị định 32/2006/NĐ-CP: Nhóm IIB

 

Mức độ bảo tồn

Sách đỏ IUCN: Sắp bị đe dọa (NT)


Vi phạm thường gặp
Cầy giông thường bị tiêu thụ để làm thức ăn và nhồi bông để làm đồ trang trí trong nhà.

Thông báo vi phạm