Sách đỏ Việt Nam

Tương tự với sách đỏ IUCN, Sách Đỏ Việt Nam xác định tình mức độ bảo tồn của các loài động, thực vật quý hiếm có nguồn gốc từ Việt Nam. Đây là căn cứ khoa học quan trọng để Nhà nước ban hành những Nghị định và Chỉ thị về việc quản lý bảo vệ và những biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển những loài động thực vật hoang dã ở Việt Nam.

  • Tuyệt chủng (EX) - không còn cá thể nào sót lại.
  • Tuyệt chủng trong tự nhiên (EW) - các cá thể của loài này chỉ còn được tìm thấy với số lượng rất ít trong sinh cảnh nhân tạo và phụ thuộc hoàn toàn vào chăm sóc của con người.
  • Cực kì nguy cấp (CR) - nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên rất cao.
  • Nguy cấp (EN) - nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên.
  • Sắp nguy cấp (VU) - nguy cơ rủi ro cao trong tự nhiên.
  • Ít rủi ro (LR): không đáp ứng bất kỳ một tiêu chí nào của CR, EN và VU
  • Thiếu dữ liệu (DD) - Không đủ dữ liệu để đánh giá nguy cơ tuyệt chủng.
  • Không được đánh giá (NE) - Chưa có tiêu chí đánh giá.


Tham khảo nội dung chi tiết tại đây (bản cập nhật mới nhất năm 2007)

Tìm hiểu thêm: Hệ thống văn bản pháp luật về bảo vệ ĐVHD

anh-bia