Rồng đất

Chinese Water Dragon Feb 13 2005-NguyenVuKhoiR

  

 

Tên tiếng Anh
Chinese water dragon


Tên khoa học
Physignathus cocincinus


Đặc điểm nhận dạng
Rồng đất (kỳ tôm) có thân hình dẹt và có nhiều gai nhọn xếp thành hàng từ cổ đến đuôi. Đuôi của chúng có sọc xanh và nâu, chiếm hơn hai phần ba chiều dài của cơ thể. Màu sắc trên thân của rồng đất thay đổi từ xanh nhạt tới xanh đậm. Con đực có phần da dưới cổ họng màu cam hoặc màu vàng.

 

Untitled

 Ảnh: WAR/ Nguyễn Vũ Khôi

Chinese Water Dragon  wine at Phu Vinh restaurant  23 April 2007

 Ảnh: ENV

Mức độ bảo tồn

Sách đỏ Việt Nam: Sắp nguy cấp (VU)

 

Vi phạm thường gặp

Rồng đất thường thấy bị nuôi hoặc quảng cáo trên thực đơn các nhà hàng, chủ yếu ở các tỉnh phía Nam. 


Thông báo vi phạm