Mèo rừng

 Tên tiếng Anh
Leopard cat


Tên khoa học
Prionailurus bengalensis


Đặc điểm nhận dạng
Mèo rừng có kích thước cơ thể giống như mèo nhà. Lông bên dưới bụng màu trắng và có nhiều đốm màu tối khắp trên cơ thể.

 


Mức độ bảo vệ
Công ước CITES: Phụ lục II

Nghị định 32/2006/NĐ-CP: Nhóm IB

 

Mức độ bảo tồn

Sách đỏ IUCN: Ít quan tâm (LC)


Vi phạm thường gặp
Mèo rừng thường bị nuôi làm cảnh hoặc làm thức ăn ở các nhà hàng.

Thông báo vi phạm