Cheo cheo

SD 1378 wildlife in Cu Chi water park Mar 30 2012 ENV-R 1 - Copy  

 

Tên tiếng Anh
Mouse deer


Tên khoa học
Tragulus javanicus


Đặc điểm nhận dạng
Cheo cheo trông giống như con nai nhỏ. Chúng có lưng màu nâu đỏ, ba sọc trên cổ và các sọc trắng hay sọc vàng bên dưới cổ. Các chi rất mảnh khảnh, hai chi sau dài hơn hai chi trước. Đầu nhỏ, tai to và không có gạc. Hai răng nanh rất phát triển và thường chĩa ra phía ngoài.

 

cheocheo

 Ảnh: ENV

Mouse deer in snare 3 Cat Tien BHayes-R

 Ảnh: BHayes

Mức độ bảo vệ

Nghị định 32/2006/NĐ-CP: nhóm IIB

 

Mức độ bảo tồn

Sách đỏ IUCN: Thiếu dữ liệu (DD)

Sách đỏ Việt Nam: Sắp nguy cấp (VU)

 

Vi phạm thường gặp

Cheo cheo thường hay bị quảng cáo trên thực đơn trong các nhà hàng.


Thông báo vi phạm